AandachtKracht

Werkwijze

Ik maak gebruik van positieve psychologie. Dit houdt in dat ik de focus leg op datgene wat al goed gaat, in plaats van op moeilijkheden, zwaktes en problemen. Ik leg juist de nadruk op het ontwikkelen en versterken van je positieve eigenschappen, talenten en mogelijkheden. “Wat je aandacht geeft groeit” is niet voor niets zo’n bekende uitspraak, hij blijkt namelijk ook bewezen waar te zijn!

Mijn kwaliteiten

Graag zet ik mijn kwaliteiten in voor jou:

  • Rust en ruimte om oordeelloos te luisteren naar jóuw verhaal
  • Oprechte belangstelling en aandacht
  • Liefdevolle feedback (en dat is dus ook genadeloos eerlijk)
  • Een groot empathisch/ inlevingsvermogen
  • De durf om taal te geven aan lastige zaken.
  • Tot de kern van het probleem komen
  • Ontdekken en verwoorden van jouw sterke kanten
  • Naast het denken, aandacht geven aan het voelen en ervaren
  • Tools geven om jouw eigen draagkracht te vergroten

Mensen met wie ik werk en leef omschrijven mij als warm, rustig en betrokken, puur, liefdevol en aandachtig. Mijn (levens) ervaring en eigen persoonlijke ontwikkeling heeft me nu hier gebracht!

"Ik wil dat mensen écht gezien worden!"

Ik wil mensen inspireren om aandacht aan zichzelf geven, zodat ze stralend en krachtig kunnen zijn wie ze willen zijn! En zodat ze die aandacht ook weer kunnen doorgeven aan de mensen om zich heen. Door het delen van aandacht kunnen we het leven mooier maken en er volop van genieten! Ik wens je toe dat je de rust en ruimte neemt om je te ontwikkelen en uit te groeien tot je eigen stralende en krachtige persoonlijkheid! Met Krachtige Aandachtsgroet,
Annemieke Beukenkamp